Senast uppdaterad: 25 februari 2019

Trifo Inc. (“Trifo”, “vi” eller “oss”) förbinder sig att skydda våra användares integritet. Denna integritetspolicy förklarar vilken personlig information vi samlar in, hur vi använder den och procedurer vi har för att skydda din personliga information. Denna policy gäller personlig information som samlas in från Trifos webbplats, Trifo Home-appen och andra produkter och tjänster.

Denna policy innehåller följande:

I. Vilken personlig information samlar vi in och hur använder vi den?

II. Vilken personlig information delar vi med tredje part?

III. Dina kontroller och val

IV. Datalagring

V. Datasäkerhet

VI. Minderåriga

VII. Länkar till tredje parts webbplatser

VIII. Sociala medier & Widgets

IX. Ändringar av denna integritetspolicy

X. Kontakta oss

I. Vilken personlig information samlar vi in och hur använder vi den?

Vårt huvudsyfte med att samla in din personliga information är att förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster.

Vi samlar in personlig information när du registrerar Trifo-konto, använder Trifos-produkter och tjänster eller kontaktar oss via e-post eller på annat sätt. Vi samlar in din personliga information på olika sätt, inklusive:

1. Information du delar med oss

Vi samlar in personlig information när du registrerar dig på Trifos webbplats eller -applikation, handlar online, kontaktar oss via e-post, e-post eller på annat sätt. Den personliga informationen vi samlar in inkluderar men är inte begränsad till namn, region, födelsedatum, e-postadress, leveransadress, telefonnummer och faktureringsinformation. Observera att du enligt avtal är skyldig att tillhandahålla sådan nödvändig personlig information utan vilken du inte kan använda Trifos-webbplats, Trifo Home-appen eller någon annan tjänst.

2. Information från vår webbplats

När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in begränsad personlig information och viss anonym statistik som din IP-adress, webbläsartyper, operativsystem och annan liknande information. Vi använder denna information endast för att analysera trender, för att administrera och övervaka vår webbplats för att ge dig bättre service.

För att optimera denna webbplats använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google. Google Analytics använder ”cookies” för att hjälpa webbplatsen att analysera hur du använder denna webbplats. Du kan vägra att tillåta cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör detta kanske vissa funktioner på webbplatsen inte kommer att fungera

3. Information från Trifo Home-appen och andra

När du använder Trifo-roboten online via Trifo Home-appen och annat, samlar vi in och lagrar information om användningen av roboten och eller applikationen, systemkrascher och annan information som genereras under användningen. Vi använder denna information för att analysera och åtgärda tekniska problem för att förbättra din upplevelse.

II. Vilken personlig information delar vi med tredje parter?

Vi kommer inte att dela, sälja eller sprida din personliga information till tredje part om du inte ger oss ditt samtycke, eller om det inte krävs enligt lag, eller om det inte finns särskilda förklaringar.

Vi kan dela din personliga information inom Trifo, inklusive andra företag som ägs av eller under gemensamt ägande som Trifo, liksom våra dotterbolag.

På din begäran tillåter vi tredje part att samla in information från dina enheter och applikation. Trifo kontrollerar inte tredjeparts insamling och användning av din personliga information, du bör läsa sekretesspolicyn och andra relaterade dokument som tillhandahålls av tredje part

Vi kan lämna ut din personliga information till brottsbekämpande tjänstemän som svar på en laglig begäran från en offentlig myndighet och utan ditt tillstånd.

III. Dina kontroller och val

Du har följande rättigheter avseende den personliga informationen vi har om dig:

1. Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en bekräftelse avseende statusen för vår behandling av din personliga information och att begära åtkomst till den personliga informationen som vi har om dig.

2. Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.

3. Rätt till radering

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas utan orimligt dröjsmål.

4. Rätt till begränsning av behandlingen

Under vissa omständigheter har du rätt att be oss att begränsa vår användning av din personliga information.

5. Rätt till invändningar

Du har rätt att invända mot vår användning av din personliga information för vissa ändamål.

IV. Datalagring

För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster for dig, för att bedriva vår verksamhet och för att följa gällande lagar kommer vi att lagra dina personuppgifter så länge det är nödvändigt. Om du har några frågor om datalagring eller om du behöver mer information, vänligen kontakta oss på: t: info[at]trifo.com .

V. Informationssäkerhet

Vi vill skydda Trifo-användares informationssäkerhet och tillhandahålla olika skydd, inklusive tekniska och organisatoriska åtgärder, för robotenheter, Trifos-webbplats, applikation och molntjänst. Din personliga information är alltid krypterad under överföring och lagring. Tillgången till din personliga information är begränsad till din egen begäran eller behörig personal i syfte att arbeta och tillhandahålla service åt dig.

När du registrerar Trifo-enheten via vår onlineapplikation är din Trifo-robot bunden till ditt Trifo-konto. Efteråt kan applikationen bara komma åt din Trifo-robot med ditt godkännande.

I det osannolika fallet att din personliga information äventyras till följd av säkerhetsintrång, kommer vi att meddela dig på lämpligt sätt och vidta andra rimliga åtgärder.

VI. Minderåriga

Trifo kommer aldrig medvetet att samla in personlig information om personer under arton (18) år. Om Trifo har fått kännedom om att det har samlat in personlig information om en person under arton (18) år kommer denna information att raderas omedelbart i enlighet med tillämplig lag.

VII. Länkar till tredje parts webbplatser

Trifos webbplats och applikation kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller endast webbplatser, applikationer och tjänster som drivs av Trifo. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser, funktioner eller tjänster från tredje part. När du länkar till tredjeparters webbplatser, funktioner eller tjänster bör du läsa igenom sekretesspolicyn som tillhandahålls av dem.

VIII. Sociala medier och widgets

Vår webbplats inkluderar och/eller kan inkludera sociala mediefunktioner och widgets, såsom Facebook, Twitter eller LinkedIn-knappen (”Funktioner”). Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats, och kan ställa in cookies för att funktionen ska fungera korrekt. Funktionerna har antingen en tredje part som värd eller värd direkt på vår webbplats. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller den. Vi tar inget ansvar och har inget ansvar med avseende på dessa funktioner.

IX. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan ändra denna integritetspolicy ibland. När denna integritetspolicy ändras skickar vi dig den uppdaterade integritetsspolicyn på olika sätt som e-post eller push-notifikation. Du kan läsa vår integritetspolicy från vår webbplats eller applikation.

X. Kontakta oss

Om du har frågor om denna integritetsspolicy, vill veta mer information eller känner att vi inte följer villkoren i denna integritetsspolicy, kan du kontakta oss på : info[at]trifo.com.

Trifo

4699 Old Ironsides Dr. Suite 390

Santa Clara, CA 95054, U.S.

Senast uppdaterad: 25 februari 2019

Trifo Inc. (“Trifo”, “vi” eller “oss”) påminner dig om att noggrant läsa och förstå dessa servicevillkor innan du använder vår webbplats www.trifodev.wpengine.com, Trifo Home-appen och alla hårdvaru- eller programvaruprodukter som vi förser.

Genom att använda våra webbplatser, produkter eller tjänster samtycker du till och är bunden av följande användarvillkor utan begränsning eller kvalifikation. Om du inte accepterar dessa användarvillkor bör du inte använda våra webbplatser, produkter eller tjänster.

Du bör vara minst 18 år för att besöka våra webbplatser, använda våra produkter eller tjänster under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. Annars är vi inte ansvariga för skador som orsakats av eller som uppstår till följd av att du använder våra webbplatser, produkter eller tjänster.

Information om oss

När vi hänvisar till Trifo (”vi” eller ”oss”) menar vi Trifo Inc. Vårt företag finns på 4633 Old Ironsides Drive, Santa Clara, CA 95054.

Våra produkter och tjänster

Produkterna och tjänsten vi tillhandahåller dig inkluderar: (1) Trifos webbplats: www.trifodev.wpengine.com; (2) Trifo Home-app som kan laddas ner gratis till dina smarta enheter och fungerar med din Trifo-maskinvara; (3) Trifos-hårdvara och andra- tjänster.

Uppdateringar och uppgraderingar

Vi kan ibland distribuera korrigeringar, buggfixar, uppdateringar, uppgraderingar eller andra modifieringar av Trifo Home-appen eller programvaran på dina Trifo-produkter för att förbättra prestanda för produktprogramvara och -tjänster eller ta itu med säkerhetsproblem. Du samtycker till att dessa uppdateringar och uppgraderingar automatiskt kan distribueras utan ytterligare meddelanden. Om du inte samtycker till dessa uppdateringar och uppgraderingar kommer kanske inte alla funktioner i dina Trifo-produkter ätt vara tillgängliga för dig. Om du inte upphör att använda dina Trifo-produkter kan du få uppdateringar och uppgraderingar automatiskt. När du förtsätter använda Trifo-produkter godkänner du dessa uppdateringar och uppgraderingar.

Registrering och säkerhet

Vissa av våra tjänster som Trifo-webbplatsen eller Trifo Home-appen kan kräva eller tillåter att du skapar ett konto hos oss, med ett användar-ID och lösenord. Du samtycker till att enbart tillhandahålla korrekt, fullständig och uppdaterad information. Du ansvarar för att ditt lösenord är konfidentiellt och ansvarar för allt som någon gör när du är inloggad på ditt konto. Du måste meddela oss omedelbart om du misstänker att någon använder ditt konto utan ditt tillstånd. Vi ansvarar inte för förlust eller skada som uppstår till följd av att du inte följer dessa skyldigheter.

Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord konfidentiellt. Vi ansvarar inte för obehörig användning av ditt konto. Om du vet eller misstänker att ditt lösenord avslöjats måste du omedelbart ändra ditt lösenord och kontakta oss på info[at]trifo.com .

Hur vi skyddar personlig information

Vi kommer att följa tillämpliga lagar och villkor i vår ”Sekretesspolicy” för att skydda din personliga information. Var noga med att läsa vår Integritetspolicy noggrant innan du använder någon av våra produkter eller tjänster. Om det finns någon konflikt mellan dessa ”Användarvillkor” och vår ”Integritetsspolicy” bör vi följa villkoren i vår ”Integritetsspolicy”.

Länkar från tredje part

Vår produktprogramvara och webbplats kan innehålla länkar till innehåll från tredje part. Trifo har ingen kontroll över och ansvarar inte för innehåll från tredje part. Länkar till tredje parts webbplatser betyder inte att Trifo stöder innehållet på sådana webbplatser. Om du besöker tredjeparts webbplatser från Trifos programvara eller -webbplats gör du det helt på egen risk. Läs noggrant tredjeparts policys och se till att du förstår dem innan du använder innehåll från tredje part.

Begränsningar

Du får använda vår webbplats eller produktprogramvara för dina egna personliga, icke-kommersiella ändamål. Du samtycker till att du inte kommer att använda dem för något olagligt syfte, på ett sätt som är förbjudet enligt villkoren, eller på ett sätt som stör vår användning av eller någon användares användning och njutning. När du till exempel använder vår webbplats godkänner du att inte:

• Använda programvara eller verktyg för hackning, eller fusk;

• Använda någon robot, iframe, spindel, sökrobot, scraper eller annat automatiserat medel eller gränssnitt som inte tillhandahålls av oss för att komma åt webbplatsen, inklusive, utan begränsning, i syfte att kopiera, extrahera, aggregera, visa, publicera eller distribuera innehåll eller data som görs tillgängliga via vår webbplats eller produktprogramvara;

• Ladda upp filer som kan skada vår webbplats eller programvara;

• Försöka att ändra innehåll på Trifos-webbplats eller produktprogramvara på ett sätt som vi inte har tillåtit.

Om du vill rapportera ett brott mot dessa villkor, vänligen kontakta oss på info[at]trifo.com

Immateriella rättigheter

Alla världsomspännande upphovsrätter, varumärken, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter som visas på vår webbplats och tjänst är Trifos och dess licensgivares exklusiva egendom. Din användning av produkten ger dig inga rättigheter i förhållande till våra eller våra licensgivares immateriella rättigheter. Ingen kan publicera, kopiera, kommersiellt utnyttja, distribuera eller göra derivata arbeten av innehållet i Trifos produkter och tjänster utan Trifos tillstånd.

Öppen källa

Vissa programvaruprodukter som ingår i produktprogramvaran omfattas av licenser med öppen källkod eller fri programvara (programvara med öppen källkod). En del av programvaran med öppen källa ägs av tredje part och omfattas inte av dessa tjänstevillkor. Istället licensieras varje artikel med öppen källkod enligt villkoren i slutanvändarlicensen som medföljer sådan programvara med öppen källkod. Ingenting i dessa användarvillkor begränsar dina rättigheter enligt eller ger dig rättigheter som ersätter villkoren i någon tillämplig slutanvändarlicens för programvara med öppen källkod.

Villkor och uppsägning

Dessa villkor och den licens som beviljas nedan gäller från det datum du först använder produkten eller produktprogramvaran och ska fortsätta så länge du äger produkten, såvida inte dessa användarvillkor sägs upp enligt detta avsnitt. Trifo kan säga upp dessa användarvillkor när som helst om du inte följer villkoren. Du kan säga upp dessa användarvillkor omedelbart efter skriftligt meddelande till Trifo. När dessa användarvillkor har upphört upphör licensen som beviljas nedan och du måste sluta använda produkten och produktprogramvaran. Parternas skyldigheter och skyldigheter före uppsägningsdagen är kvar efter uppsägningen av dessa användarvillkor för alla ändamål.

Vi förbehåller oss rätten att ändra, uppskjuta eller avbryta alla eller några aspekter av vår tjänst när som helst utan föregående meddelande.

Val av lag och tvistlösning

Detta avtal och lösningen av eventuella tvister ska regleras av lagarna i delstaten Kalifornien. Du samtycker till att försöka lösa tvisten med Trifo informellt innan du lämnar in ett krav mot Trifo. Om tvisterna inte kan lösas genom förhandling, är båda parter överens om att överlämna tvisten till domstolen i Kalifornien (State of California Court) med exklusiv behörighet på Trifos hemvist.

Ingen grupptalan

Du får bara lösa tvister med Trifo på individuell basis och får inte göra anspråk som klagande eller klassmedlem i en klass, konsoliderad eller representativ åtgärd. Klass skiljedomar, grupptalan, privata advokatsaktioner och konsolidering med andra skiljedomar är inte tillåtna enligt vårt avtal.

Ansvarsfriskrivning

UTAN HINDER AV NÅGOT SOM TALAR EMOT OCH TILL MAXIMAL OMFATTNING TILLÅTET MED GÄLLANDE LAG , LEVERERAR TRIFO WEBBPLATSEN, PRODUKTENS PROGRAMVARA OCH NÅGON ANNAN SERVICE “I BEFINTLIGT SKICK” OCH AVSÄGER SIG ALLA ANDRA SKRIFTLIGA, MUNTLIGA, ELLER UTTRYCKLIGA GARANTIER OCH VILLKOR, INKLUSIVE GARANTIER RÖRANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL, TITEL, OSTÖRT NYTTJANDE, NOGGRANNHET, OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. TRIFO GARANTERAR INGA SPECIFIKA RESULTAT FRÅN ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN, PRODUKTPROGRAMVARAN ELLER NÅGON ANNAN SERVICE. TRIFO GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN, PRODUKTPROGRAMVARAN OCH NÅGON ANNAN SERVICE INTE KOMMER ATT AVBRYTAS, ÄR FRI AV VIRUS ELLER ANDRA SKADLIG KOD, ÄR UPPDATERAD, SÄKER ELLER FELFRI.

DU ANVÄNDER ALLA TRIFO-PRODUKTER OCH SERVICE PÅ EGEN DISKRETION OCH RISK. DU KOMMER ENSAM ATT VARA ANSVARIG FÖR (OCH TRIFO AVSÄGER SIG) ALL EVENTUELL FÖRLUST, ANSVAR ELLER SKADOR, INKLUSIVE TILL DITT HEM OCH ALLA INREDNINGAR OCH HUSDJUR I DITT HEM, SOM RESULTAT AV DIN ANVÄNDNING AV PRODUKTINFORMATIONEN ELLER PRODUKTPROGRAMVARAN.

OBSERVERA ATT VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG FÖR JURIDISKA GARANTIER. OM DESSA LAGARNA GÄLLER DIG, KANSKE VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG INTE GÄLLER DIG.

Ansvarsbegränsning

Ingenting i dessa användarvillkor och särskilt inom denna klausul om ”Ansvarsbegränsning” ska försöka att utesluta ansvar som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

TILL MAXIMAL OMFATTNING TILLÅTEN ENLIGT GÄLLANDE LAG, UTÖVER OVANSTÅENDE GARANTIFRISKRIVNINGAR, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER (A) KOMMER TRIFO VARA ANSVARIG FÖR FÖLJANDE, EXEMPLARISKA, SÄRSKILDA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, INKLUSIVE SKADOR FÖR FÖRLORADE DATA ELLER FÖRLORAD VINST, FRÅN ELLER SOM ÄR RELATERAT TILL WEBBPLATSEN, PRODUKTPROGRAMVARAN, ÄVEN OM TRIFO ÄR MEDVETEN OM ELLER SKULLE BORDE VARA MEDVETEN OM SÅDANA SKADOR OCH (B) TRIFOS TOTALA KUMULATIVA ANSVAR FRÅN ELLER RELATERAD TILL WEBBPLATSEN, PRODUKTPROGRAMVARAN, VARE SIG I AVTALSFÖRHÅLLANDET, UTANFÖR AVTALSFÖRHÅLLANDET ELLER NÅGON ANNAN RÄTTSLIG GRUND, ÖVERSKRIDER AVGIFTERNA FAKTISKT BETALDA AV TRIFO ELLER TRIFOS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR PRODUKTEN. DENNA BEGRÄNSNING ÄR KUMULATIV OCH KOMMER INTE ATT ÖKAS I FALL DET FINNS MER ÄN EN OLYCKSHÄNDELSE ELLER REKLAMATION. TRIFO FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA SKYLDIGHETER AV ALLA SORTER FÖR TRIFO-LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER.

Ändring av dessa användarvillkor

Vi kan ändra dessa användarvillkor ibland. När dessa användarvillkor ändras skickar vi dig de uppdaterade användarvillkoren via e-post eller push-notifikation. Du kan läsa igenom dessa användarvillkor på vår webbplats eller applikation.

Avskiljbarhet

Om något av villkoren i dessa användarvillkor inte tillåts eller befinns vara ogenomförbara, ska den termen anses avskiljas från dessa användarvillkor och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för eventuella återstående villkor.

Meddelande

Meddelanden kommer att skickas till dig via e-post, skriftlig kommunikation som skickas via post eller via e-post till vår webbplats eller produktprogramvara.

Relaterade dokument

Vår Integritetsspolicy, som också är tillämplig på vårt förhållande, innehåller villkor om insamling och behandling av personlig information. Vi bör följa den senaste versionen av dessa användarvillkor. Gamla versioner är inte tillämpliga och bör ersättas med den aktuella versionen.

Kontakta oss

Om du inte förstår något av användarvillkoren eller om du har några frågor om dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på: info[at]trifo.com.