Garantie en retourneren | Trifo

Garantie en retourneren

Garantie

Op de producten van Trifo zit een beperkte garantie. De basisfeiten zijn als volgt:

Hoe lang duurt de beperkte garantie?

Op de producten van Trifo zit een beperkte eenjarige garantie voor onderdelen. Voor accu’s geldt een garantieperiode van zes (6) maanden; indien het aangeschafte product een refurbished product van Trifo is, geldt een garantie van 90 dagen voor onderdelen en 30 dagen voor accu’s. Alle beperkte garanties gaan in op de aankoopdatum.

Wat valt er onder de dekking?

De beperkte garantie van Trifo-producten dekt fabricagefouten in materialen en vakmanschap die kunnen optreden bij normaal gebruik van uw robot. De garantie is niet van toepassing op gebruiksonderdelen zoals accu’s, filters, borstels en dergelijke. Defecten resulterend uit gebrekkig onderhoud, ongeautoriseerde reparaties of het niet opvolgen van bedrijfsinstructies zijn slechts enkele voorbeelden van onderdelen die niet worden gedekt. De beperkte garantie vervalt in geval van schade veroorzaakt door gebruik van niet door Trifo vervaardigde accessoires en onderdelen, met inbegrip van accu’s.

Is de beperkte garantie afhankelijk van waar ik mijn Trifo-robot heb gekocht?

Ja, de beperkte garantie is alleen geldig voor producten die gekocht worden bij een officiële online Trifo-winkel en erkende resellers. Anders komt de beperkte garantie te vervallen. Een bewijs van aankoop is verplicht.

Moet ik het serienummer van mijn robot verstrekken om de beperkte garantie te activeren?

Ja. U moet het serienummer van uw robot verstrekken om gebruik te mogen maken van de beperkte garantie. Bovendien is de beperkte garantie van Trifo-producten niet overdraagbaar. Wanneer u het serienummer van uw robot heeft geregistreerd, bent u de enige die aanspraak kan maken op deze dienstverlening voor de duur van de beperkte garantie.

Als een gedekt onderdeel kapot gaat, hoe laat ik dit dan repareren?

Neem in dit geval contact met ons op om het probleem en de vervolgstappen vast te stellen. Voor vervangende onderdelen en producten is de resterende beperkte garantie van toepassing of zestig (60) dagen, waarbij van de langste periode wordt uitgegaan. Alle te vervangen onderdelen en producten moeten aan Trifo worden geretourneerd.

Waar kan ik vervangende accessoires kopen?

U kunt productaccessoires van Trifo kopen op onze websites, in officiële online winkels en bij lokale resellers.

Hoe kan ik contact opnemen met Trifo voor de beperkte garantie?

Voor beperkte garantie, ondersteuning of overige informatie kunt bellen naar onze dienstverleningshulplijn (+1) 866-908-7436 (06.00 uur tot 21.00 uur PDT, 7 dagen per week) of een e-mail sturen naar support@trifo.com met daarin uw naam, contactinformatie en productserienummer. Wij zijn u graag van dienst!

Lokale dienstverlening:

✧ India

✧ Polen

✧ VAE

Vietnam

Retourneren

Als u een beschadigd product of product met gebreken ontvangt, dient u binnen 30 dagen na levering contact op te nemen met ons ondersteuningsteam. Mogelijk dient u het bestelnummer, productnummer en traceernummer zoals vermeld in de originele bevestigingse-mail te verstrekken. Ons ondersteuningsteam heeft ook uw e-mailadres en telefoonnummer nodig. Trifo zal zich redelijkerwijs inspannen om u te helpen bij het retourneringsproces. Als u geen contact met ons opneemt, bent u aansprakelijk voor alle verzendkosten van de terugzending.

Volg de volgende stappen om een product te retourneren:

1). Bel onze dienstverleningshulplijn (+1) 866-908-7436 (06.00 uur tot 21.00 uur PDT, 7 dagen per week) of stuur een e-mail naar support@trifo.com met daarin uw naam, contactinformatie en productserienummer om instructies voor het retourneren te ontvangen.

2). Pak het product zorgvuldig in de originele verpakking in, indien mogelijk.

3). Voeg het onderste deel van de originele pakbon bij het product. Bewaar het bovenste deel van de pakbon voor uw eigen administratie. Indien het niet mogelijk is de pakbon mee te sturen, voeg dan uw bestelnummer, factuurnaam en adres bij het product. Bewaar kopieën voor uw eigen administratie.

4). Alle verzendkosten voor een retourzending dienen vooraf te worden voldaan.

5). Bewaar het retourverzendnummer van het pakket dat u terugstuurt om er zeker van te zijn dat het bij het magazijn aankomt.

Betaalde reparaties

In het geval dat de garantie van de Trifo-robot is verlopen of niet aan de voorwaarden voldoet, wordt een redelijke vergoeding gevraagd voor materiaal en reparaties. Neem contact op met ons of een lokale Trifo-reseller voor ondersteuning.

Opmerkingen

1). Behoudens niet toegestaan door toepasselijk recht, zijn de algemene voorwaarden niet overdraagbaar en beperkt tot de originele koper;
2). Voor situaties die hier niet uiteengezet zijn, behouden wij/onze erkende resellers het recht voor bijgevolg een resultaat vast te stellen.

[contact-form-7 id=”893″]